Do kolika let budeme žít? Průměrné délky života v ČR a ve světě

5 minuty čtení

Být stále mlád anebo být nesmrtelný, ideálně obě tyto varianty dohromady, by chtělo mnoho lidí. Bohužel náš život má odměřený čas, který neúprosně tiká každému stejně rychle, ne však stejně dlouho. Někdo má to štěstí, že se alespoň narodí v zemi, kde může být průměrná délka života téměř 2x delší než na opačné straně světa. To se ale nedá dost dobře ovlivňovat. Je potřeba se tedy smířit s faktem, že jednou přijde konec. Otázkou je ale kdy a my můžeme být rádi, že na tom nejsme vůbec zle.

Na průměrnou délku života má vliv mnoho faktorů

Průměrná délka života záleží na mnoha věcech. Některé z nich lze mít pod vlastní kontrolou, jiné už nikoliv. Kromě zdravého životního stylu totiž ovlivňují naše dožití i události, jako je v dané zemi například epidemie smrtelné nemoci, úroveň zdravotní péče anebo válka.

Srovnávání délky života mezi jednotlivými zeměmi světa navíc není tak jednoduché. Některý stát totiž může mít nepřesnou anebo trochu jinou metodiku měření, především v situacích úmrtí kojenců. U zemí na konci žebříčku tak může být právě z tohoto častého důvodu věk dospělých lidí v průměru o něco vyšší.

Ženy žijí v průměru déle

Taktéž je dost zásadní rozdíl v tom, zda jste muž anebo žena. Ženy se totiž dožívají asi o 8 % vyššího věku. Opět se v tomto směru poukazuje na zdravější způsob života, nicméně podobně s vyšším věkem u samic je to i v přírodě, kde samci jistě nekouří, nepijí alkohol ani neberou drogy. Dokonce i mezi nenarozenými je větší podíl chlapců, což v souhrnu spíše poukazuje na genetické rozdíly obou pohlaví.

Ještě je potřeba rozlišovat, zda se průměrná délka života uvádí k současnému datu anebo jako délka života očekávaná. Je totiž rozdíl v tom, kolika let se dožívají lidé dnes, což se týká především seniorů, oproti tomu, kolika let by se měl dožít právě narozený člověk, pakliže životní podmínky budou až do jeho smrti odpovídat těm aktuálním.

Kde žijí lidé nejdéle a kde umírají příliš brzy?

Ať už se na délku průměrného života podíváme z pohledu současnosti anebo očekávané budoucnosti, stejně jako z pohledu Světové zdravotnické organizace, Organizace spojených národů anebo třeba Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, výsledky jsou dosti shodné.

Na prvních místech s průměrem nad 80 let pro muže a ženy dohromady se ve sledovaných zemích objevuje Monako, Japonsko, Macau, Švýcarsko, Singapur, Austrálie, Hong Kong, Španělsko, Island, Itálie, Izrael, Švédsko, Francie, Jižní Korea, Kanada, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Malta, Nový Zéland, Rakousko, Irsko, Velká Británie, Belgie, Finsko, Portugalsko, Německo, Řecko, Slovinsko, Dánsko, Kypr anebo Čile.

Na prvním místě uvedené Monaco se očekává být naprostým rekordmanem s průměrnou délkou života téměř 90 let, (přes 85 let u mužů a přes 93 let u žen). Japonsko, Singapur a Macao by v budoucnu měly být zhruba o 5 let pozadu.

Na konci žebříčku se objevují africké země jako Sierra Leone, Angola, Středoafrická republika, Chad, Pobřeží slonoviny, Nigérie, Zambie, Svazijsko, Mosambik, Lesotho, Zimbabwe anebo také karibské Haiti, středoasijský Afghánistán a několik dalších, kde je průměrná délka života kolem 50 let a mnohdy je očekávání ještě o několik let horší.

Kolika let se dožijí občané v ČR?

U nás se právě narození lidé podle Českého statistického úřadu v průměru dožijí přes 78 let, z čehož asi 82 let připadá na ženy a přibližně 76 let na muže. I když v tomto směru přeci jen za nejlepšími státy několik let ztrácíme, nejsme na tom zdaleka tak zle, jako země na konci žebříčku. Stejně pozitivně hovoří i vývoj posledních desetiletí. Pakliže vezmeme 20leté období 1966 až 1986, zvýšil se během něj náš věk méně jak o rok. Oproti tomu ve 20letém období 1996 až 2016 se naděje dožití v České republice zvýšila přibližně o 5 let. Doufejme jen, že to takto bude pokračovat.

3/5 - (2 votes)
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Další článek